historia

HISTORIA KLUBU

SPORTOWEGO

PŁOMIEŃ

W PRZYPROSTYNI

2006

 

1945 – 1953 r.

 

       Myśl utworzenia klubu sportowego w Przyprostyni powstała już w roku 1939, lecz wybuch II Wojny Światowej i ponad 5- letnia okupacja niemiecka nie pozwoliły na jego zorganizowanie. Idea ta przetrwała jednak, toteż krótko po wyzwoleniu Ziemi Zbąszyńskiej spod faszyzmu, bo w maju1945 roku miejscowa młodzież zawiązuje Klub Sportowy pod nazwą „Orzeł’’. Organizatorem tego klubu był Stanisław Kaizer, syn miejscowego robotnika, który był też pierwszym prezesem tego klubu. W skład zarządu wchodzili wtedy teżStefan Adamczak, Marian Kramski, Marian Kamiński oraz Władysław Sadowski jako kapitan drużyny piłkarskiej. Klub liczył 25 członków i rozgrywał mecze piłki nożnej z okolicznymi klubami sportowymi. Pierwszy oficjalny mecz rozegrano w Zbąszyniu z drużyną „Obry”. Klub odczuwał jednak pewne niedomagania organizacyjne oraz zbyt słabe poparcie miejscowego społeczeństwa.

W tym czasie duże zainteresowanie sportem wykazywał ówczesny sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyprostyni Władysław Merda. Z jego inicjatywy dnia 17 lipca 1945 roku Klub oddaje się pod patronat OSP w Przyprostyni, przyjmując odtąd nazwę KS OSP Płomień, zaś zarząd klubu stanowią: Władysław Merda – prezes, Marian Kramski – sekretarz, Marian Kamiński – skarbnik, Czesław Dulat – gospodarz boiska oraz kapitanowie drużyn: Władysław Sadowski i Czesław Pawelski. Ponadto patronat nad klubem sportowym z ramienia OSP sprawują Piotr Wachowski i Władysław Merda.

     Życie organizacyjne klubu ożywia się. Klub zakupuje materiały na komplety sportowe dla pierwszej i drugiej drużyny i dzięki ofiarności i dużemu zaangażowaniu członków klubu dorabia się najniezbędniejszego sprzętu sportowego. Już w roku 1945 rozegrano 13 spotkań piłkarskich, osiągając nawet kilka sukcesów. Na koniec tego roku klub liczył 39 członków czynnych oraz 8 członków wspierających. Do klubu wstępowała też młodzież z okolicznych wiosek, głównie ze Stefanowa i Perzyn.

    Dnia 27 lutego 1946 roku Klub wstępuje do Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. Życie klubu ożywia się jeszcze bardziej. Czyni się starania o własne boisko sportowe. Użytkujący wówczas poniemieckie gospodarstwo rolne Stanisław Kaizer odstępuje bezinteresownie 1 hektar ziemi pod boisko. Członkowie klubu z dużym zapałem przystępują do urządzania boiska, zarównują okopy poniemieckie, zwożą drewno na bramki, opłotowanie itp. Aby uzyskać niezbędne na ten cel fundusze urządza się zabawy taneczne i tzw. „majówki” oraz przedstawienia amatorskie, reżyserowane przez nauczyciela Zbigniewa Żołnierkiewicza.

      Dnia 25 marca 1946 roku wybrano nowy skład zarządu klubu: Władysław Merda – prezes, Kazimierz Janek – wiceprezes, Jan Olejniczak, – sekretarz, Franciszek Grinik – skarbnik, Stanisław Skrzypczak – gospodarz, Marian Kramski – kronikarz i kapitanowie drużyn Władysław Sadowski oraz Czesław Pawelski. Istniały przez pewien okres czasu dwie drużyny.

    W rozgrywkach związkowych o mistrzostwo klasy C klub zdobywa w półfinałach 4 punkty zajmując 7 lokatę w 10 grupie. Ponadto rozgrywa mecze towarzyskie i gra w turniejach z takimi drużynami jak: KKS Zbąszynek, Sulęcin, Olimpia Świebodzin, Orzeł Międzyrzecz, Skwierzyna, Wicher Strzyżewo i Sokół Chrośnica. Urządza zawody lekkoatletyczne we własnym zakresie. Kierownikiem sekcji lekkoatletycznej był wtedy Kazimierz Janek. Klub uczestniczy też w turnieju błyskawicznym o mistrzostwo powiatu w Nowym Tomyślu            (3 miejsce) oraz w turnieju o puchar wędrowny kolejarzy w Świebodzinie i Zbąszynku         (2 lokata).

     W roku 1946 klub zakupuje nowe trykoty. Czyni też dalsze starania o budowę boiska sportowego  w Przyprostyni przez ówczesny Urząd Ziemski oraz powiatowy urząd WF i PW w Nowym Tomyślu. Urząd ten przekazuje 6,5 mórg nieużytków pod boisko, powierzając KS OSP Płomień gospodarza tego terenu. W społecznym zaangażowaniu klub kontynuuje dalsze roboty przy budowie boiska.

     Dotąd mecze, głównie związkowe, odbywają się na stadionie w Zbąszyniu za zgodą Zarządu Miejskiego oraz Zarządu KS Obra Zbąszyń.

    Poza tym w roku 1946 z inicjatywy klubu dokonano odbudowy i renowacji figury św. Jana Niepomucena w Przyprostyni, która w roku 1940 została zniszczona przez faszystowskiego okupanta. Prace te wykonali miejscowi fachowcy przy wsparciu finansowym mieszkańców wsi.

   W roku następnym Klub otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu           15 000 zł subwencji na budowę boiska. Z tego funduszu pobudowano bramki, ustawiono maszt, posadzono żywopłot i około 250 sadzonek lip przystąpiono też do częściowego opłotowania boiska. Prace prowadzono według planu otrzymanego z Komendy Powiatowej WF i PW w Nowym Tomyślu.

 

 

Boisko w Zbaszyniu 1946 r. mecz Strzyżewo – Przyprostynia 0:11

Od lewej stoją: Czesław Pawelski, Władysław Merda – prezes Klubu, Jan Sołtysik, Aleksander Kaizer , Marian Kromski,  Stanisław Skrzypczak,  Feliks Kasper, Paweł Dulat, Marian Kamiński, Stanisław Kromski, Kazimierz Janek, Franciszek Grinig;

 

 

Boisku w Przyprostyni; stoją od lewej: Feliks Kajzer,  Jan Olejniczak, Stanisław Kromski,  Feliks Połomka – zastępca prezesa, Aleksander Kaizer, Kazimierz Janek, Czesław Pawelski, Stanisław Skrzypczak, Marian Kamiński, Paweł Dulat;

                                            

 

Boisko w Przyprostyni, stoją od prawej: Jan Olejniczak, Władysław Sadowski, Stanisław Kromski, Marian Kamiński, Feliks Kaizer, Marian Kromski, Kazimierz Janek, Aleksander Kaizer, Paweł Dulat, z lewej strony stoją Stanisław Skrzypczak, Henryk Kromski;

 

 

Boisko w Przyprostyni; stoją od lewej: Leon Flejszerowicz, Stanisław Kromski, Stanisław Skrzypczak, Marian Kamiński, Jan Olejniczak, Feliks Połomka, leży Henryk Kromski;

 

 

Karta zawodnika Stanisława Kromskiego;

 

 

 

Legitymacja klubowa Stanisława Kromskiego;

   

     W roku 1947 klub przechodzi pod zarząd OSP, jako sekcja sportowa. Wspólny zarząd stanowili: Józef Dulat, Władysław Merda, Feliks Połomka, Ignacy Gaweł, Marian Kubicki, Marian Kramski, Jan Tobys, Franciszek Tobys, Marian Hytry, Stanisław Skrzypczak i Jerzy Szwarc.

      W rozgrywkach związkowych klub zajmuje 5 lokatę w grupie C. Organizuje też czwórmecz o puchar wędrowny ufundowany przez OSP w Przyprostyni, z udziałem KS Korona Bukowiec, KS Obra Zbąszyń i KKS Kolejarz Zbąszynek.  

    W roku 1947 klub liczył 50 członków czynnych i 14 członków wspierających.

    W końcu tego roku KS Obra Zbąszyń zaproponował KS OSP Płomień połączenie obu klubów pod nazwą Zjednoczony Klub Sportowy Obra Zbąszyń, jednak do tej fuzji nie doszło. Do KS Obra przeszedł Kazimierz Janek, zaś do KKS Zbąszynek kapitan drużyny – Władysław Sadowski. Odtąd kapitanem drużyny był Stanisław Skrzypczak.

     W roku 1948 klub występuje do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyślu o przyznanie dalszej pomocy finansowej na dalszą kontynuację robót przy budowie boiska w Przyprostyni, jednak pomocy takiej nie uzyskuje. Toteż klub organizuje nadal zabawy i inne imprezy, by zdobyć fundusze na prowadzenie swej działalności. Jedną z imprez było przedstawienie amatorskie pt. „Ułan i Młynarka”, które reżyserowała ówczesna nauczycielka Antonina Woźna.

    Mecze związkowe i niektóre towarzyskie odbywały się nadal na stadionie zbąszyńskim a KS Obra żądał nawet opłat za korzystanie z tego boiska. W 1948 sekcja piłki nożnej liczyła 40 członków i rozegrała 24 mecze. Zaszły również zmiany w kierownictwie sekcji sportowej do Zbąszynka wyprowadzili się ówczesny prezes klubu Władysław Merda oraz kierownik sekcji sportowej Feliks Połomka. Kierownictwo sekcji sportowej objął wtedy Franciszek Grinig a funkcję skarbnika Jan Olejniczak.

    Rok 1949 działalność klubu nieco się osłabia na skutek odejścia kilku najbardziej

aktywnych członków do Zbąszynka, gdzie na PKP zaoferowano im w miarę dobrą pracę i płacę oraz mieszkanie. Sekcja piłki nożnej nadal rozgrywa mecze związkowe i towarzyskie. Funkcję skarbnika przejmuje Bolesław Kamiński a Jan Olejniczak obejmuje funkcje sekretarza klubu. Z Obry Zbąszyń przyszedł grać Kędziora.

    W roku 1950 KS OSP Płomień pozostaje nadal przy straży, jednak na skutek przejściowego braku odpowiedniej ilości członków czynnych sportowców postanawia wycofać drużynę z rozgrywek związkowych w POZPN w Poznaniu. Organizuje nadal czwórmecz o puchar wędrowny, bierze udział w rozgrywkach o Puchar Polski i w różnych innych spotkaniach towarzyskich.

     Główny Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie wydaje rozporządzenie według którego na wsi działać mogą tylko ludowe zespoły sportowe, podlegające Związkowi „Samopomoc Chłopska”.

     Rok 1951 mimo uchwały walnego zebrania OSP Przyprostynia, że sekcja sportowa pozostanie nadal przy straży, jednak w ciągu tego roku KS OSP Płomień przekształca się  w Ludowy Zespół Sportowy Płomień Przyprostynia.

    Na wspólnym zebraniu zarządów OSP i LZS Płomień dnia 20 stycznia 1952 roku postanowiono, że OSP przekazuje nieodpłatnie sprzęt sportowy LZS Płomień w Przyprostyni, co nastąpiło protokolarnie. W zarządzie tego zespołu sportowego działali wtedy Jan Olejniczak, Stanisław Kitta i inni.1

    Nieformalny zarząd klubu tworzyli: Jan Olejniczak – kierownik drużyny, Stanisław Kitta – skarbnik i kapitan drużyny, gospodarz boiska – Edward Tomiński.

     Drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek związkowych. Odbywały się jedynie mecze towarzyskie i czwórmecze, niektóre z nich poprzedzał wymarsz ze sali wiejskiej. Na turnieje zapraszano m. in. Koronę Bukowiec, Polonię Nowe Kramsko, Kolejarza Zbąszynek i Obrę Zbąszyń. Ponadto rozgrywano mecze towarzyskie ze Strzyżewem, Podmoklami i reprezentacją ulicy Jeziornej ze Zbąszynia.

   Skład drużyny z 1952 i 1953 roku: Florian Kamiński, Stanisław Kitta, Henryk Kromski- bramkarz, Marian Andrys, Feliks Kaizer, Edmund Michalszczak, Henryk Michalszczak, Edward Tomiński, Stanisław Tomiński, Jan Sołtysik, Zenon Liman, Rybarczyk, Jan Weimann, Jan Jankowiak, Frankowski bramkarz z Perzyn. Mecze sędziował Antoniewski ze Zbąszynia. Zawodnicy na mecze jeździli rowerami a do dalszych miejscowości wozem dowoził ich Czesław Michalszczak i Paweł Dulat. Bilety w czasie meczów kasował Stanisław Kaizer.

   Istniała sekcja tenisa stołowego grali w niej: Jan Nowak, Jan Weimann i Robert Barcz.

 

 

1960 – 1975

 

 

    Po zakończeniu oficjalnej działalności klubu w 1952 roku, na boisku długo nie podejmowano większych prac. Prawdopodobnie około roku 1960 miejscowy stolarz Władysław Winiarz na prośbę  przyprostyńskiej młodzieży wykonał nowe bramki z metalową siatką.   

   W latach siedemdziesiątych odbywały się regularne turnieje piłkarskie grali w nich pod szyldem LZS Przyprostynia  m. in. Sławomir Stasiński, Roman Tobys, Ireneusz Stefański, Wojciech Winiarz, Henryk Andrys, Stanisław Nowak, Tadeusz Nowak, Henryk Tomiak, Kazimierz Rucioch, Ryszard Flejszerowicz, Zygmunt Poznański, Bernard Przydrożny, Władysław Jankowiak i Henryk Szott.

     1 maja 1975 roku Ludowy Zespół Sportowy Przyprostynia uczestniczył w rozgrywanym w Zbąszyniu turnieju piłki nożnej o puchar Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy. Drużyna zajęła I – miejsce.

    Przez kolejne dwadzieścia parę lat na boisku poza turniejami nic się nie działo. Tylko od czasu do czasu miejscowi chłopcy grali w piłkę. Boisko było coraz bardziej zaniedbane. Pracownicy miejscowej cegielni wytyczyli sobie skrót dojazdu do pracy przez teren boiska i powstała ścieżka. Rejon Dróg z Wolsztyna urządził na boisku wielkie składowisko: piasku, żwiru, soli i drewnianych płotów oraz rur do drenażu pól.

 

 

Bramka z ok.1960 roku;

 

 

1987- 1990 r.

 

 

     Pod koniec lat 90-tych z inicjatywy Wojciecha Winiarza, Henryka Kuchty i Stanisława Dulata udało się przeprowadzić duże inwestycje na boisku. Piotr Skrzypczak i W. Kuczyński wykonali projekt  zagospodarowania boiska. 

     Wszystko zaczęło się od festynu ludowego w 1987 roku. Specjalnie na ten festyn oczyszczono teren boiska i zamontowano nowe bramki i ławki.

     W sierpniu tego roku opłotowano boisko drewnianymi tyczkami i zasiano trawę. W listopadzie wypoziomowano teren pod lodowisko i przywieziono krawężniki. W 1988 roku posadzono drzewka i krzewy, sadzili je: Wojciech Winarz, Henryk Kuchta, Bolesław Suterski, Zenon Kostrzewa i dzieci ze Szkoły Podstawowej. W sierpniu zamontowano słupy oświetleniowe.

    W kwietniu 1988 roku spawano rury na bramki i kosze, 2 maja je zamontowano. Zwożono też gruz i żużel na bieżnię.

    W 1989 roku wylano asfalt na małym boisku. Następnie ustawiono dookoła krawężniki i wkopano maszt na flagę.

    W 1990 dosadzono drzewek i naprawiono ogrodzenie. Założono na słupach lampy. Rozsypano lesz dymniczny na bieżni i wzdłuż niej ułożono krawężniki. Wkopano nowe ławki i kosze na śmieci. Wykonano i zamontowano tablice i maszty do gry w koszykówkę.

     W pracach tych brali udział: Wojciech Winiarz, Henryk Kuchta, Tomasz Winiarz, Marek Urbański, Sławomir Fleischerowicz, Przemysław Grzeszkowiak, Sławomir Szkudlarek, Arkadiusz Śliwa, Rafał Rembacz, Waldemar Sajna, Maciej Hoza, Zbigniew Laskowski, Mariusz Brychcy, Marek Krawczyk, Janusz Gołek, Robert Solarczyk, Józef Baszko, Zdzisław Kogut, Piotr Rucioch, Paweł Wachowski, Hubert Woźny, Marian Kromski, Henryk Stachecki, Michał Radny, Bernard Rusiński, Dariusz Kitta, st. sierż. Grzegorz Kubiak, Andrzej Michalszczak, Rafał Przybylski, Borowicki, Sławomir Kwaśnik, Stefan Dulat, Leszek Tobys, Kazimierz Wróbel, Roman Wośko, Kazimierz Wośkowiak, Kazimierz Maciejewski, Stefan Maciejewski, Janina Laskowska, Barbara Kuchta, Wiesława Kuchta, Grażyna Kuchta, Stanisław Muchajer, Józef Smolarek.

      Potrzebne elementy bramek i masztów spawali Wojciech Winiarz, Henryk Kuchta i Tomasz Winiarz. Tablice do gry w  koszykówkę wykonali Stanisław i Mariusz Wachońscy. Pomalował je Zygmunt Łabęcki. Maszty i obręcze spawali Wojciech Winiarz, Henryk Kuchta i Tomasz Winiarz. Lampy na słupach założyli Bernard Nowaczyk, Bogdan Prętki, Wojciech Winiarz, Tomasz Winiarz i Zbigniew Laskowski. Kosił trawę na boisku Roman Wośko. Gruz na bieżnię zwozili Dominik Baszko, Grzegorz Kostera, Józef Kociołek, Piotr Dulat, Franciszek Kulus, Marian Kromski, Zenon Klieman. Lesz na bieżnię ze Zbąszynka  przywieźli Zenon Kliemann, Andrzej Michalszczak i Franciszek Małycha. Bieżnię walcowali Zygmunt Genderka, Bernard Rusiński, Andrzej Michalszczak. Bramki systematycznie malowali Wojciech Winiarz i Henryk Kuchta.

   

 

1997 – 2006 r.

 

Początki reaktywacji klubu sięgają roku 1997. Wszystko zaczęło się od turniejów piłkarskich organizowanych przez lokalne zakłady pracy takie jak: Bosch Serwice Andrzeja Adamczaka i  Janusza Karcza, Piekarnię Macieja i Doroty Jaśkowskich, Masarnię Eugeniusza Bocera i Firmę Ryszarda Drzewieckiego. W turniejach tych brały ponadto udział drużyny: Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Zbąszyń i specjalnie na te okazje tworzony zespół reprezentacji wsi Przyprostynia.

      Przez pewien okres czasu rozgrywano na naszym boisku mecze sparingowe Obry Zbąszyń one także przyciągały wielu kibiców.

      W garażu Ludwika Chwałkowskiego odbywały się spotkania właścicieli firm i tu właśnie narodził się pomysł założenia zespołu piłkarskiego. Częstym gościem na turniejach był już nie żyjący Henryk Tomiak – dyrektor do spraw sportowych KS Aluminium Konin on także pomógł w początkach klubu.

 

 

 

Turniej w 1997 roku; drużyna piekarzy z firmy Macieja i Doroty Jaśkowskich;

 

 

 

 

Turniej w 1997 roku; stoją od lewej : Andrzej Adamczak, Czesław Adamczak, Maciej Jaśkowski, Eugeniusz Bocer, siedzi Jarosław Chwałkowski;

 

 

Turniej w 1997 roku; drużyna Przyprostyni; stoją od lewej: Paweł Hofman, Krzysztof Kubiak, Kurzawa, Marek Kozłowski, Grzegorz Fornalkiewicz, Leszek Patalas, Ryszard Stefański, Paweł Frajer, siedzą od lewej: Lech Chwałkowski, Marian Solarczyk, Jarosław Chwałkowski;

 

 

Turniej w 1997 roku; drużyna rzeźników z firm: Eugeniusza Bocera i Ryszarda Drzewieckiego;

 

       Pierwsze spotkanie sympatyków powstania klubu odbyło się w firmie Andrzeja Adamczaka, tam też w dniu 2 maja 1997 wybrano pierwszy zarząd. Tworzyli go: Czesław Adamczak- prezesTadeusz Borkowski – wiceprezes, Marek Nowak – członek zarządu, Jarosław Chwałkowski – sekretarz i gospodarz boiska, Roman Sęk – skarbnik. W skład komisji rewizyjnej wchodził: Wojciech Winiarz – przewodniczący, Grzegorz  Fornalkiewicz i Zygmunt Łabęcki – członkowie.

     Podpowiedzi i cennych wskazówek w sprawach organizacyjnych takich jak zgłoszenie zawodników do rozgrywek w Delegaturze Związku Piłki Nożnej w Wolsztynie i założenie kart zawodników to zasługa wiceprezesa – Tadeusza Borkowskiego.

     Powstały dwie drużyny: trampkarzy i seniorów. Wprowadzono legitymacje członkowskie.

Pierwsze stroje pożyczano od Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Zbąszyń  z nimi też, rozgrywano pierwsze sparingi.

    Składy obu drużyn opierały się początkowo na mieszkańcach Przyprostyni i sąsiednich miejscowości: Perzyn, Zbąszynia, Zakrzewka i Nowej Wsi Zbąskiej.

       Zaczęto od treningów trampkarzy prowadził je Jarosław Chwałkowski. Zjawiało się coraz więcej chętnych do gry, okazało się, że kilku chłopaków z naszej wioski gra w sąsiednich klubach w Nądni, Stefanowie i Zbąszyniu. Pierwsze treningi seniorów prowadził Marek Kozłowski – grający w TG Sokół Zbąszyń. Żeby poprawić kondycje biegano do parku i Perzyn, bramkarza trenował Marian Solarczyk – były bramkarz Obry Zbąszyń. Drugim trenerem seniorów został Krzysztof Kubiak ze Zbąszynka były zawodnik Obry Zbąszyń.

     Seniorzy rozpoczynali rozgrywki od zielonogórskiej C – klasy, klub podlegał Delegaturze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wolsztynie. Młoda drużyna grała coraz lepiej. Zacięta rywalizacja była zawsze z sąsiednimi wioskami: Tęczą Stefanowo, Błędno Nądnią i Obrą Zbąszyń.

     Początki były trudne. Jeśli chodzi o organizację meczów większość obowiązków spadła na Jarosława Chwałkowskiego. Sam musiał jednocześnie sędziować na lini, przeprowadzać zmiany i udzielać pomocy przy kontuzjach. Pełnił on funkcję kierownika obu drużyn, gospodarza boiska, woził zawodników na mecze, robiąc często po dwa kursy, jeździł do Poznania  do OZPN-u, trenował też trampkarzy. Samo zorganizowanie meczu pochłaniało dużo czasu trzeba było pojechać po maszynkę do kredowania boiska do Zbąszynia. Przygotować dwa zestawy strojów  które, prała Danuta Chwałkowska. Pojechać po napoje dla zawodników. Przygotować karty zawodników i protokół , wykredować boisko, założyć siatki i chorągiewki. Później doszło zaopatrzenie i prowadzenie bufetu..

     Postanowiono też zrobić ławki, wykorzystano do tego betonowe bloki kolejowe. W ten sposób płyta boiska została zabezpieczona przed jeżdżącymi po niej samochodami. Duży wkład mieli tu: Kazimierz Lewandowski, Piotr Maniecki i Mariusz Wachoński. Trampkarze posadzili dookoła boiska drzewka.

     Trzeba było też poprawić nawierzchnię samego boiska. Tutaj duży był wkład miejscowych gospodarzy gotowi byli po jednym telefonie pojechać po walec do Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu, wywalcować boisko lub skosić trawę. Szczególnie na początku pomagali: Zenon Kliemann, Mieczysław Małycha, Roman Wośko i Piotr Wróbel. Na bieżąco starano się równać nierówności  piaskiem, wsiewać trawę i walcować boisko. Trzeba było naprawić uszkodzone bramki. Pospawał je Bernard Rusiński. Pomalował Zenon Kwaśnik. Stefan Tomczak przerobił starą kosiarkę na kosiarkę ze silnikiem elektrycznym, pojazdem tym kosił trawę Jakub Solarczyk.

       Pierwszą szatnią był garaż Ludwika Chwałkowskiego za każdym razem trzeba było wynosić część narzędzi, budować ławki z desek i bloków, zawieszać parawanik oddzielający, by sędzia mógł się też przebrać. Później  po przerobieniu wagonu kolejowego Józefa Smolarka na szatnię, garaż pełnił funkcję sklepiku  sprzedawała w nim w czasie każdego meczu na boisku Danuta Chwałkowska z córkami Katarzyną, Joanną i Karoliną. Garaż jest do dziś wykorzystywany.

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy C Delegatury OZPN Wolsztyn w sezonie 1997/98 :

 

 1. LZS Płomień Przyprostynia
 2. Znicz Kosieczyn
 3. Błędno Nądnia
 4. Orzeł Belęcin
 5. Roltank Siedlec
 6. Huragan Łomnica
 7. Odra Klenica
 8. Farmer Godziszewo
 9. Dąb II Kębłowo
 1.    Tęcza Stefanowo

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo trampkarzy Delegatury OZPN Wolsztyn w sezonie 1997/98 :

 

1.LZS Płomień Przyprostynia

2.Orkan Chobienice

3.Obra I Zbąszyń

 1. Syrena Zbąszynek

5.Klon Babimost

6.Sokół Wroniawy

 1. Obra II Zbąszyń

8.Błędno Nądnia

 1. Gwiazda Siedlec

10.Polonia Nowe Kramsko

11.Orkan Chorzemin

12.Orzeł Belęcin

        13.Leśnik Świętno

.

 

W 1998 r. stopniowo dokupywano piłek, pierwsze stroje niebieskie z napisem Aluminium Konin i maszynkę do kredowania liń załatwił Henryk Tomiak. Zakupiono komplet strojów dla trampkarzy, ochraniacze, pomarańczowe koszulki treningowe, torbę na stroje, plastikowe chorągiewki i apteczkę. Seniorom zwracano pieniądze za kupione buty piłkarskie, zamontowano  wykonaną przez  Mariusza Wachońskiego gablotę na ogłoszenia najpierw na ścianie domu Ludwika Chwałkowskiego, potem na budynku klubowym. Kolejne stroje zasponsorował Eugeniusz Bocer.

      Drużyna trampkarzy niestety w swojej krótkiej historii istnienia nie wygrała ani jednego meczu, mało tego przegrywała nawet dwucyfrową różnicą bramek. Wynikało to nie tylko ze słabego przygotowania technicznego i kondycyjnego ale z miażdżącej przewagi doświadczonych i wyrośniętych rywali. Po jakimś czasie próbowali się angażować niektórzy rodzice między innymi Adam Szulczyk, Jan Jankowiak, Wojciech Winiarz. Pomagali nawet w treningach. Trampkarzy zaczął trenować grający wcześniej w seniorach Leszek Patalas. Przygotowywał też drużynę złożoną z zawodników Obry i Płomienia do Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 1998 już sam start w tym turnieju sprawił naszej drużynie dużo frajdy. Niektóre mecze trampkarzy na boisku w Przyprostyni były filmowane. Kasety VHS pozostały i są wielką pamiątką po tej drużynie. Niestety z powodu braku chętnych drużynę rozwiązano.

      Jesienią 1998 roku oddano do użytku wagon. Przerabiał go Mariusz Wachoński, na zewnątrz oczyścił ze starej farby Ryszard Orzechowski, dach naprawił Jarosław Chwałkowski, napisy „gospodarze – goście” wykonał Marek Wośkowiak, zainstalowano przenośne umywalki z GS Zbąszyń oraz wykonane przez Kazimierza Lewandowskiego ławki i wieszaki.

        Powiększało się grono nie tylko zawodników, lecz także kibiców i sympatyków klubu na mecze wypożyczano autokar. Do najstarszych i od początku najwierniejszych kibiców należą m.in. Stanisław Kromski, Kazimierz Kozłowski i Ludwik Chwałkowski.

      Klub to nie tylko mecze lecz także zabawy taneczne i festyny. Organizowane przez klub przyciągały tłumy ludzi, starano się zebrać fundusze na różne cele związane z jego działalnością.

         Początkowo klub sponsorowali: Andrzej Adamczak, Józef Smolarek, Stefan Tomczak, Tadeusz Borkowski, Sławomir Wośko, Zygmunt Łabęcki, Jan Przybylski. Później dołączyli: Waldemar Sobczak, Eugeniusz Bocer i Arkadiusz Śliwa.

       Oficjalna działalność klubu rozpoczęła się przez wpis w sądzie do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w dniu 12 października 1998 roku. W miesiącu wrześniu został nam nadany numer identyfikacji podatkowej i numer identyfikacyjny regon. Tego typu oficjalną rejestrację posiadały wtedy oprócz nas tylko dwa kluby w Gminie Zbąszyń.

     Współpracowano też z sąsiednimi klubami piłkarskimi KS Obrą Zbąszyń, Tęczą Stefanowo, Błędno Nądnią i Wichrem Strzyżewo. Wypożyczono nowych zawodników m in. Pawła Frajera z Gwiazdy Siedlec i Piotra Grześko z Obry Zbąszyń.

    Na boisku odbył się turniej piłkarski o puchar prezesa KS Płomień, nasza drużyna zajęła II miejsce.

      Klub współpracował i współpracuje nie tylko ze środowiskiem piłkarskim lecz także z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi ze Zbąszynia i Przyprostyni. Organizacje te wspierały klub; KGW w czasie budowy szatni przygotowując ciepłe  posiłki dla pracujących, OSP podlewając od czasu do czasu boisko.

 

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo trampkarzy Delegatury OZPN Wolsztyn w sezonie 1998/99 :

 

 1. LZS Płomień Przyprostynia
 2. LZS Leśnik Świętno
 3. KS Obra I Zbąszyń
 4. KS Syrena I Zbąszynek
 5. LZS Sokół Chrośnica
 6. LKS Sokół Orkan Chobienice
 7. KS Orzeł Belęcin
 8. LZS Polonia Nowe Kramsko
 9. KS Syrena II Zbąszynek
 10. KS Obra II Zbąszyń
 1. LZS Gwiazda Siedlec

 

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy C Delegatury OZPN Wolsztyn w sezonie 1998/99 :

 

       1.LZS Płomień Przyprostynia

2.LZS Tęcza Stefanowo

3.LZS Błędno Nądnia

4.LZS Roltank Siedlec

5.LZS Farmer Godziszewo

6.LZS Znicz Kosieczyn

7.LZS Huragan Łomnica

        8.KS Obra II Zbąszyń

 

 

 

Takie umywalki były do dyspozycji zawodników w 1998 r.

 

 

 

Stoją od lewej: Jakub Rychły,  Piotr Grześko, Dariusz Dulat, Grzegorz Białecki, Daniel Gaweł, Daniel Ciszak, Grzegorz Fornalkiewicz, Mariusz Adamczak, Hubert Para, Marek Nowak, Dariusz Stefański, Krzysztof Kubiak – trener; siedzą na dole: Leszek Patalas, Ryszard Piwecki, Paweł Frajer i Piotr Wachowski;

 

 

Drużyna trampkarzy 1998 r. Stoją od lewej: Jarosław Chwałkowski, – trener, Łukasz Para, Jarosław Gołek, Marcin Szulczyk, Mariusz Jankowiak, Łukasz Kociołek, Rafał Jaszczyszyn, Krzysztof Rzepa, adam Szulczyk – drugi trener, siedzą od lewej: Piotr Rybak, Radosław Białecki, Bartosz Baran, Tomasz Chwałkowski, Krzysztof Śmiałek, Zbigniew Szulczyk, Szymon Baran, Michał Jankowiak, Piotr Wróbel, Daniel Borkowski;

 

       Po reformie administracyjnej w 1999 roku klub rozpoczął rozgrywki w wielkopolskiej B- klasie. Zmieniły się miejscowości do których wyjeżdżano na mecze. Klub już bezpośrednio podlegał pod Poznański Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Drużyna trampkarzy została rozwiązana.

     Stefan Tomczak wykonał walec, nie trzeba już było jeździć do Zbąszynia by wywalcować boisko. Klub  wzbogacił się o sprzęt nagłaśniający: odtwarzacz, wzmacniacz, mikrofon i głośniki które, zamontowano na słupach. Przez jakiś czas mecze były komentowane przez                  Wojciecha Winiarza, który mało tego, bo jeszcze specjalnie dla klubu nagrał wraz ze Stefanem Tomczakiem hymn KS Płomień, odgrywano go po każdej strzelonej bramce. A jego słowa to:

 

 

Dziś Przyprostynia najlepszy ma klub;

Przyprostyński Płomień zagoni was w róg;

Gra Przyprostynia i każdy to wie;

Klub ma sponsorów bójcie się;

 

            Nowym trenerem został Józef Lasa z Nądni. Kładł on duży nacisk na grę taktyczną, wykonał wiele pomocnych sprzętów na treningi m.in. drewniane pachołki i metalowe obręcze. Po słabych wynikach został zwolniony i jego miejsce zajął Andrzej Wachowski wcześniej trenujący Obrę Zbąszyń. 

         Z czasem trzeba było szukać wzmocnień, wypożyczono bramkarza – Marcina Kostyrę,  Sławomira Richtera, Daniela Woźniaka, Rafała Biegałę z Obry Zbąszyń, Tomasza Cyranka ze Znicza Kosieczyn, Jarosława Gołka, Dariusz Stefańskiego i Andrzeja Utratę z Błędno Nądni, Łukasza Toporka i Marcina Pipałę z Tęczy Stefanowo.

    W 2000 roku rozpoczęła się budowa szatni dla naszego klubu.

     Wybrano nowy zarząd: prezesem został – Andrzej Adamczak, zastępcą prezesa – Stefan Tomczak, sekretarzem – Wojciech Winiarz, skarbnikiem i kronikarzem – Michał Hoza. W skład zarządu weszli także: Czesław Adamczak i Grzegorz Fornalkiewicz, kierownikiem drużyny został – Jarosław Chwałkowski, zastępcą kierownika – Henryk Kuchta. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Stachowiak – przewodniczący oraz Józef Smolarek i Paweł Frajer – członkowie komisji.

      Zamontowano wykonane przez Stefana Tomczaka ubikacje i listwy do zaczepiania siatek oraz skrzynkę elektryczną wykonaną przez Bernarda Nowaczyka.

      Pozyskano z Orła Międzyrzecz kilku zawodników. Później ściągnięto grającego i jednocześnie trenującego zespół Andzeja Orłowskiego. Dzięki temu zespół został solidnie wzmocniony.

     Drużyna zajęła IV miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar Rady Sołeckiej w Strzyżewie. Uczestniczyliśmy w sierpniu w turnieju piłkarskim o puchar przechodni Rady Sołeckiej w Jastrzębsku Starym.

    Po rundzie wiosennej sezonu 1999/2000 drużyna zajęła 7 miejsce, a po rundzie jesiennej sezonu 2000/2001 – 8 miejsce.

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B  WZPN Poznań w sezonie 2000/01 :

 

 

1.Płomień Przyprostynia

 1. Ines Boruja Kościelna
 2. Korona II Bukowiec
 3. MLZS Kamieniec
 4. Huragan Łomnica

6.Błędno Nądnia

7.Błyskawica Pakosław

8.Dąb Bolewice

9.Orzeł Rostarzewo

10.Tęcza Stefanowo

11.LZS Wąsowo

12.Obra II Zbąszyń

 

 

       W miesiącu kwietniu 2000 roku dokonano wytyczenia terenu pod budowę szatni dla Klubu Sportowego Płomień. Gromadzono materiały do jej budowy. Prace rozpoczęto w dniu 2 maja 2000 roku. Zapoczątkowane były wykopaniem rowów pod fundamenty jak również zrobieniem wykopu na doprowadzenie kabla elektrycznego do tego budynku.

      Wykonano to bardzo szybko w jednym dniu i przystąpiono zaraz do zalewania fundamentów. Prace te przebiegały bardzo sprawnie, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wioski, zawodników tego klubu i rolników. W następnych dniach prace na budowie postępowały popołudniami i wieczorami. Wymurowano narożniki i filarki, które zalano do poziomu fundamentu betonem. Nawożono piasku na wypełnienie fundamentów. W dalszych pracach nawieziono materiału potrzebnego do murowania ścian. Posmarowano lepikiem fundamenty i położono na nim papę. Przystąpiono do stawiania ścian. Trwało to krótki czas, bo zaledwie 15 dni. Dodatkowo przy budynku wybudowano podest, który będzie wykorzystany jako scena z zadaszeniem i wejściem do budynku. Następnie wylano na tarasie posadzkę, wymurowano schody i podjazd dla wózków. Budynek został przygotowany do stawienia konstrukcji drewnianej dachu. Po zatknięciu więźby, nastąpiły dalsze prace, które umożliwiły położenie dachówki. Łatowano, kończono komin i kładziono dachówki. Budynek stanął w stanie surowym z przykrytym dachem w ciągu 5 miesięcy. Znowu zaczęły się dalsze prace wewnątrz budynku, a to w związku z mającymi się odbyć we wrześniu 2000 roku Dożynkami Gminnymi urządzanymi w Przyprostyni na terenie tego obiektu. Budynek szatni miał być wizytówką sponsorów i pracy mieszkańców, którzy byli zaangażowani przy tej budowie.    

      Koordynatorem budowy i kierownikiem robót został Jan Stachowiak – przewodniczący Społecznego Komitetu Rozwoju Wsi. Głównym wykonawcą Józef Smolarek.

       Projekt obiektu wykonał inż. Marek Basiński. Koparkę do wykopania fundamentów wypożyczył Roman Witkiewicz. Fachową opiekę nad wykonywaniem prac budowlanych sprawował Józef Smolarek, on także użyczał sprzętu budowlanego. Piasek przekazał Kazimierz Wardowski. Materiały budowlane przekazywała Gminna Spółdzielnia SCh w Zbąszyniu. Fadromę użyczał Roman Kostera. Przyłącze energetyczne wykonali Bernard Nowaczyk i Michał Wujczak.

        Materiał pod zadaszenie sceny przekazała firma Womet Wojciecha Kołaty, wykonał je Stefan Tomczak przy dużym zaangażowaniu Włodzimierza Śliwy. Spółdzielnia Usług Rolniczych przekazała kostkę brukową, a bezpłatnie ułożyli ją pracownicy firmy Keno – Eko Jana Pękali i Jana Ciszewskiego. Materiał budowlany zakupiono z gminnej dotacji przeznaczonej na działalność sportową klubu. Codziennie przy budowie pracowało od 20 do 25 osób.

       Posiłki   sponsorowała firma Eugeniusza Bocera, a ich przygotowaniem zajmowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

      Więźbę dachową ułożyli Eugeniusz i Marek Włodarczyk ze Zbąszynia. Dachówkę zakupił urząd miasta, ułożyli ją Marek i Kazimierz Kozłowscy. Pierwsze okna przekazał Czesław Adamczak. Prace stolarskie  w budynku prowadził Mariusz Wachoński. Okna i drzwi zamontowali Franciszek i Arkadiusz Śliwa. Ramy i drzwi wewnętrzne przekazał Zygmunt Wittcholz. Drzwi wejściowe przekazał Stanisław Rucioch. Kominek wykonał Walerian Brychcy. Posadzkę na sali wykonali Henryk Kuchta i Roman Sęk. Wszystkie pomieszczenia płytkami wyłożył Henryk Kuchta. Płaskorzeźbę nad kominkiem wykonał Kazimierz Wujczak. Prace malarskie wykonywała firma Tadeusza Grychty z Nądni i Zenon Kwaśnik. Metalowe barierki na scenie wykonał Kazimierz Lewandowski. Scenę wyłożyła granitowymi płytkami firma Józefa Smolarka. Podjazd dla wózków wymurował Marian Baszko. Krzewy pod sceną ufundował Ryszard Samczuk ze Stefanowa. Żwir zasponsorował Jan Trocholepszy z Nowej Wsi Zbąskiej. Kazimierz Wardowski przekazał piasek i żwir. Główni sponsorzy: Andrzej Adamczak, Stefan Tomczak, Józef Smolarek, Sławomir Wośko, Waldemar Sobczak i Eugeniusz Bocer zakupili plandekę na zadaszenie sceny.

       Gospodarze: Zenon Kliemann, Grzegorz Kostera, Franciszek Małycha, Łukasz Binkiewicz,  Józef Baszko, Kazimierz Wróbel, Adam Saloch, Marek Tobys, Józef Kociołek, Mieczysław Małycha, Zygmunt Genderka, Andrzej Michalszczak transportowali materiały budowlane. W 2002 r. zamontowano centralne ogrzewanie. W 2003 roku firma Józefa Smolarka ocieplała budynek styropianem.

        Oprócz wykonywanych prac firmy i osoby indywidualne wspierały budowę materiałami budowlanymi i pieniędzmi m.in. Sklep Bronisława Gajewskiego, Firma Kuvert Waldemara Sobczaka, Spółdzielnia Telekomunikacyjna w Zbąszyniu, Zakład Tapicerski Konrada Maciejewskiego, Bar Kłos Tomasza Wichrowskiego, Zakład Stolarski Bernarda Wawrzyniaka, Zakład Naprawa AGD Zbigniewa Centkowskiego, Zakład Mechaniki Pojazdowej Piotra Manieckiego, Zakład Lakierniczy Zygmunta Łabęckiego, Cegielnia W. Pawlika, Firma Swedwood ze Zbąszynia, Sklep Wielobranżowy R. Pawelski, Przedsiębiorstwo Handlowe Ardom Krzysztofa Pawelskiego, Zakład Geodezyjny J. Klorek, Usługi C.O. Przymuszała i Herhold z Perzyn, Zakład Ślusarski Tadeusza Smolarka z Chobienic, Zakład Usług Elektrycznych – Leszk Rau, Marek Wośkowiak, Zakład Lakierniczy Tadeusza Zielińskiego, Zakład Drzewny Romana i Szymona Kostery z Nowego Dworu, Wiesław Krzysztofek z Nowego Tomyśla, Jarosław Piskorz z Nowego Dworu, E. Sołtysik, Firma Stalexport, Leszek Karcz ze Zbąszynia, Andrzej Wilkoński – przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego.

          Brali czynny udział przy budowie szatni: Wojciech Winiarz, Henryk Kuchta, Józef Smolarek, Mariusz Szulczyk, Stefan Tomczak, Andrzej Adamczak, Michał Hoza, Kazimierz Lewandowski, Grzegorz Fornalkiewicz, Michał Wujczak, Daniel Gaweł, Jarosław Szczeciński, Andrzej Szczeciński, Paweł Smolarek, Ludwik Chwałkowski, Jarosław Chwałkowski, Tomasz Chwałkowski, Wojciech Chwałkowski, Karol Wiśniewski, Ireneusz Pawlak, Marian Solarczyk, Jakub Solarczyk, Mateusz Solarczyk, Stanisław Rucioch, Piotr Szott, Ryszard Orzechowski, Zbigniew Laskowski, Radosław Białecki, Bartosz Maniecki, Marek Nowak, Ireneusz Woźny, Marian Baszko, Zenon Kwaśnik, Marek Wośkowiak, Sebastian Tomczak, Jarosław Gołek, Bartosz Gołek, Jacek Kogut, Zdzisław Kogut, Wiesław Kukuła, Roman Sęk, Jacek Gleisner, Szymon Baran, Jakub Rychły, Dariusz Dulat, Grzegorz Białecki, Piotr Wachowski.

 

 

 

Wojciech Winiarz zakładający wieniec;

 

 

 

Podczas wspólnego posiłku kończącego wykonanie więźby dachowej siedzą tyłem: Michał Hoza i Ryszard Orzechowski, od lewej przy ścianie: Grzegorz Kostyra, Mariusz Szulczyk, Mateusz Solarczyk, Eugeniusz Włodarczyk, Stefan Tomczak, Wojciech Winiarz, Michał Wujczak i Ludwik Chwałkowski;

 

 

Na zdjęciu część osób uczestniczących w budowie szatni stoją od lewej: Mateusz Solarczyk, Eugeniusz Włodarczyk, Czesław Adamczak z wnukiem Piotrem, Henryk Kuchta, Mariusz Szulczyk, Michał Hoza, Jarosław Chwałkowski, Stefan Tomczak, Paweł Smolarek, Kazimierz Lewandowski, Ludwik Chwałkowski, Ireneusz Pawlak, Andrzej Adamczak, na dole siedzą: Jakub Solarczyk, Tomasz Chwałkowski, Wojciech Chwałkowski;

 

 

 

Wybudowana szatnia;

 

 

    W 2001 r. po zebraniu walnym klubu wybrano nowego skarbnika, Michała Hozę zastąpił Jarosław Chwałkowski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Czesław Adamczak a kierownikiem drużyny Henryk Kuchta. Pozyskano Mirosława Nowackiego z Obry Zbąszyń.

      Klub od samych początków starał się współpracować ze Szkołą Podstawową.

Przełomem była i jest współpraca z założoną i prowadzoną przez Wacława Czuchwickiego sekcją lekkoatletyczną. Szkolny Klub Sportowy Płomyczek zorganizował wiele pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów. Pod koniec roku szkolnego odbywają się  podsumowujące turnieje w siatkówkę i piłkę nożną  oraz zawody lekkoatletyczne. To właśnie pan Wacek doprowadził do pierwotnego stanu bieżnię, wybudował skocznię, wymalował linie do boisk od koszykówki, piłki ręcznej i hokeja. Z myślą o uczniach zaprzyjaźniona z klubem firma Zbigniewa Rosolaka i Piotra Grabskiego z Międzyrzecza wylała nowy asfalt. Firma Józefa Smolarka wybetonowała stanowisko do pchnięcia kulą.

    Na boisku rozgrywane są też mecze reprezentacji Przyprostyni i Perzyn w Gminnej Lidze Orlików. Opiekunami tej drużyny są Krzysztof Śmiałek i Szymon Baran.

    21 lipca drużyna uczestniczyła w turnieju piłki nożnej o puchar Rady Sołeckiej Strzyżewa i zajęła III – miejsce. W czerwcu na boiskach w Zbąszyniu i Przyprostyni rozgrywano Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Zbąszyń Cup – 2001. Na naszym boisku Płomień zagrał z Centrum Afrykańskim z Poznania. Widok czarnoskórych zawodników na naszym boisku wywołał wielką sensację. Zajęliśmy III miejsce.

        Drużyna zajęła II miejsce w III turnieju piłkarskim o puchar przechodni Rady Sołeckiej w Jastrzębsku Starym.

     Podpisano umowę z Bractwem Kurkowym na użyczanie sali klubowej na posiedzenia bractwa.

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B  WZPN Poznań w sezonie 2001/2002:

 

 1. Płomień Przyprostynia
 2. Sparta Brody
 3. KP MHM PAECH Kamionna
 4. Huragan Łomnica
 5. LZS Rudka

6.Błyskawica Pakosław

 1. 7.Dąb Bolewice

8.LZS Turowo

9.LZS Wąsowo

10.Obra II Zbąszyń

11.Sokół III Pniewy

12.Rakieta Głuponie

 

       Po wybudowaniu budynku klubowego bufet przeniesiono do szatni. Pierwszy sprzedawał w nim Robert Solarczyk, później jego młodszy brat Mateusz, następnie przez parę miesięcy  Edward Wańdoch. Od 2003 roku budynkiem klubowym zajmowali się państwo Michał i Ewa Hoza. Zaadoptowano pomieszczenia na kuchnie, zakupiono zastawę stołową i zamontowano okapy oraz zlewozmywaki, by mogły się odbywać imprezy. Dzięki wynajmowaniu sali na wesela, 18- nastki i inne imprezy do kasy klubu wpłynęły pieniądze dzięki, którym można prowadzić prace wykończeniowe.

       W 2002 r. posadzono wzdłuż rowu choinki zabezpieczając jezdnię przed niekontrolowanymi piłkami. Drzewka zasponsorował Ryszard Samczuk ze Stefanowa. Zamontowano nowe tablice do gry w koszykówkę. Wykonał je Arkadiusz Śliwa, pomalował Wacław Czuchwicki a zamontowali Józef Smolarek, Paweł Smolarek, Tomasz Chwałkowski, Wojciech Chwałkowski.

     Drużyna zajęła I miejsce w turnieju piłki nożnej o puchar prezesa KS Płomień Przyprostynia. Na zaproszenie klubu przyjechała i rozegrała mecz towarzyski z  Płomieniem drużyna Centrum Afrykańskiego z Poznania.

     Określono nowe  barwy klubu na czerwono – czarne. Henryk Kuchta zaprojektował logo klubu.

 

 

Logo KS Płomień;

 

 

Pomieszczenie balkonowe w szatni;

 

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju Zbąszyń Cup 2002;

 

 

Mecz towarzyski: Płomień – Centrum Afrykańskie;

 

 

Uczestnicy meczu towarzyskiego: Płomień – Centrum Afrykańskie;

 

 

Boisko 2003 rok;

 

 

 

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B  WZPN Poznań w sezonie 2002/03 :

 

1.Płomień Przyprostynia

 1. Ines Boruja Kościelna
 2. Korona II Bukowiec
 3. Huragan Łomnica

6.Błędno Nądnia

7.Błyskawica Pakosław

8.Dąb Bolewice

9.Tęcza Stefanowo

11.Obra II Zbąszyń

10.LZSWąsowo

12.Grom Zębowo

13.Rakieta Głuponie

 

    

       2003 rok to rok pełen inwestycji. Przesunięta i powiększona została płyta boiska. Wyrównała je firma Budo – Dróg z Nowego Tomyśla Ryszarda Bajora, nowe rozmiary boiska wytyczył niwelatorem Andrzej Basiński. Zamontowano nowe bramki. Materiał na nie sponsorowała firma Womet Wojciecha Kołaty, pospawał je Stefan Tomczak, osadziła i zabetonowała firma Józefa Smolarka. Bramki pomalował Zenon Kwaśnik. Zamontowano balustrady na scenie. Spawali je Kazimierz Lewandowski i Stefan Tomczak. Zrobiono budki dla rezerwowych. Zmontowali je Kazimierz Lewandowski i Andrzej Adamczak. Osadziła w ziemi firma Józefa Smolarka. Firma z Międzyrzecza  zasponsorowała i wylała nowy asfalt. Zbudowano boiska do tenisa ziemnego i siatkówki. Potrzebne elementy podtrzymujące siatkę pospawał Stefan Tomczak. Siatkę do tenisa przekazał Andrzej Adamczak. Linie do boisk wymierzył i pomalował Wacław Czuchwicki. Zamontowano słupki, łańcuszki i znak drogowy wydzielając parking. Zamontowano wykonany przez Kazimierza Lewandowskiego stelaż do reklamy klubowego bufetu. Jarosław, Tomasz i Wojciech Chwałkowscy zamontowali stare bramki na boisku treningowym. Firma Józefa Smolarka wylała fundamenty pod wiatę na drewno.

   Po rundzie wiosennej sezonu 2002/2003 drużyna zajęła III miejsce w tabeli, a po rundzie jesiennej sezonu 2003/ 2004 – I miejsce w tabeli.

   Drużyna zajęła IV miejsce w turnieju piłkarskim im. Mieczysława Wagi w Nądni.

 

 

Nowa granitowa posadzka na scenie;

 

 

 

 

Firma Zbigniewa Rosolaka i Piotra Grabskiego z Międzyrzecza wylewa nowy asfalt;

 

 

 

Boisko do tenisa ziemnego, Wacław Czuchwicki malujący linie, obok Stefan Tomczak;

 

 

Boisko do siatkówki;

 

Budka rezerwowych;

 

 

Budka rezerwowych i odnowiona bieżnia;

 

Nowe tablice do koszy;

Tabela końcowa sezonu 2002/2003 r.

                                                       punkty

 1. Błędno Nądnia62
 2. Sparta Brody51
 3. Płomień Przyprostynia50
 4. Rakieta Głuponie47
 5. LZS Wąsowo45
 6. Borusja Boruja Kościelna42
 7. Błyskawica Pakosław36
 8. Dąb Bolewice34
 9. Obra II Zbąszyń          28
 10. Huragan Łomnica21

11.Korona II Bukowiec                   13

 1. Grom Zębowo11

13.Tęcza Stefanowo                        11

 

      W 2004 roku drużyna odnotowała pierwszy w historii klubu awans do A- klasy. Zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Po kolejnych wyborach w 2004 roku do zarządu weszli: Edward Wańdoch – wiceprezes i Józef Smolarek – członek zarządu.

       Drużyna zajęła I – miejsce w I turnieju piłki nożnej im. Joachima Walentowskiego w Strzyżewie i II miejsce w turnieju piłkarskim im. Mieczysława Wagi w Nądni.

    Wybudowano pomieszczenie na drewno za szatnią. Konstrukcję  zmontowali: Kazimierz                  Lewandowski, Stefan Tomczak, Józef Smolarek i Edward Wańdoch. Potrzebne kształtowniki zasponsorowała firma Stalbrud – Andrzeja Brudło. Zrobiono obręcz do pchnięcia kuli. Materiał ofiarował Zdzisław Kogut zespawał Stefan Tomczak. Wybetonowała firma Józefa Smolarka. Henryk Kuchta wykonał przenośne płociki, oddzielające zawodników i sędziego od kibiców. Płytę boiska ciągle pielęgnowano regularnie koszono trawę i walcowano. Samym walcowaniem zajmowali się prezes klubu – Andrzej Adamczak, Zdzisław Kogut i Stefan Tomczak. Prezes klubu też bezpłatnie użyczał ciągnik do prowadzonych prac na boisku. Natomiast koszeniem trawy: Krzysztof Małycha, Roman Wośko i Józef Baszko.

   Po rundzie wiosennej sezonu 2003/2004 drużyna zajęła II miejsce, a po rundzie jesiennej sezonu 2004/2005 – I miejsce.

 

 

Drużyna KS Płomień; stoją od lewej : sędzia, Andrzej Orłowski – trener, Andrzej Adamczak – prezes klubu, Bogdan Hofman, Marek Tomiak, Sławomir Tośta, Mariusz Brzozowski, Marcin Ciszak, Marcin Kulus, Tomasz Tomiak, Grzegorz Białecki, Henryk Kuchta – kierownik drużyny, siedzą od lewej : Bartosz Kwaśny, Edwin Kuszczyk, Marek Zieliński, Jarosław Gołek,  Sławomir Tomiak, Krzysztof Śmiałek, Wojciech Skręty;

 

 

Puchar za awans do A – klasy odbiera z rąk przedstawiciela Poznańskiego Związku Piłki Nożnej prezes KS    Płomień – Andrzej Adamczak;

 

 

Turniej w Strzyżewie 2004 rok; stoją od lewej: Marek Tomiak, Marcin Kulus, Andrzej Orłowski, Sławomir Tośta, Sławomir Tomiak, Józef Smolarek – członek zarządu klubu, Edwin Kuszczyk, Marcin Ciszak, Henryk Kuchta kierownik drużyny, Andrzej Adamczak – prezes klubu, Wojciech Skręty, siedzą od lewej : Krzysztof Śmiałek, Marek Zieliński, Bartosz Kwaśny;

 

 

 

 

 

Zakończenie sezonu 2004\2005 na zdjęciu kierownik drużyny Henryk Kuchta;

 

 

Zakończenie sezonu 2004\2005 głos zabiera sołtys wsi Przyprostynia Wojciech Winiarz;

 

 

Zawodnicy i działacze KS Płomień; stoją od lewej : Wojciech Winiarz – sołtys wsi, Stanisław Rybak, Jarosław Chwałkowski – gospodarz boiska, Józef Smolarek członek zarządu klubu, Marian Solarczyk, Sławomir Tomiak, Bogdan Hofman, Tomasz Tomiak, Henryk Kuchta – kierownik drużyny, Stefan Tomczak – wiceprezes klubu, w drugim rzędzie od lewej Ludwik Chwałkowski, Sławomir Tośta, Marek Zieliński, Andrzej Orłowski – trener, Mariusz Brzozowski, Marcin Kulus, Zbigniew Laskowski – przewodniczący komisji rewizyjnej, Zdzisław Kogut, Michał Wujczak – sekretarz, siedzą od lewej: Grzegorz Białecki, Edwin Kuszczyk, Krzysztof  Śmiałek, Bartosz Kwaśny, Paweł Liszkowski, Jarosław Gołek, Wojciech Skręty;

 

Tabela końcowa sezonu 2003/2004

 

                                              punkty

1.Sam Jastrzębsko Stare             55    

2.Płomień Przyprostynia          46

3.LSS Gminy Grodzisk Wlkp.   34

4.Huragan Łomnica                   34

5.Borusja Boruja Kościelna       33

 1. Obra II Zbąszyń28
 2. SS Gminy Kamieniec25
 3. Pogrom Urbanowo20
 4. Korona II Bukowiec14
 5. Tęcza Stefanowo14
 6. Orzeł Rostarzewo13

    

    Klub działa bardzo profesjonalnie jak na swoją klasę rozgrywek. Na każdy mecz są drukowane i rozwieszane plakaty. Zawodnicy nie muszą przygotowywać boiska do meczów – zajmuje się tym gospodarz boiska. Są wożeni na mecze, mają do dyspozycji szatnię z natryskami. Po każdym meczu otrzymują kiełbasę z grila i butelkę piwa. Na koniec rundy organizowany jest uroczysty obiad dla piłkarzy i członków klubu. Najlepsi zawodnicy otrzymują za grę premie finansowe. Zwracane są pieniądze za kupione buty piłkarskie. Odbywają się regularne treningi, zatrudniony jest trener. Stroje zawodników są prane w klubowej pralni. Naprawą obuwia piłkarskiego i piłek zajmuje się Ludwik Chwałkowski. Każdy zawodnik ma własną torbę i dres z napisem KS Płomień. Ważną rolę odgrywa w klubie transport. Warto wspomnieć osoby, które zawsze chętnie ofiarowały swoją pomoc w wyjazdach na mecze. Do tych którzy, najczęściej transportowali zawodników należą: Andrzej Adamczak, Józef Smolarek, Arkadiusz Śliwa, Leszek Kujbida, Stefan Tomczak, Paweł Smolarek, Zbigniew Centkowski i Benedykt Wawrzyniak. Przy klubie działa sklepik sprzedaje w nim Ewa Hoza to ona dba o budynek, sprząta w nim i pierze stroje. Dzięki wpływom ze sprzedaży napojów i słodyczy klub może funkcjonować. Od paru lat organizowane są na boisku różne imprezy: turnieje, zawody, festyny i zabawy. Klub zorganizował ich kilka, pomaga i udostępnia szatnię i boisko m. in. na zawody pożarnicze – Ochotniczej Straży Pożarnej, na zawody lekkoatletyczne –  Szkole Podstawowej im. Antoniny Woźnej, na powiatowe mistrzostwa w piłce nożnej szkół średnich – Zespołowi Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu. 

     W 2004 roku na boisku zamontowano drążek gimnastyczny. Pospawał i dał materiał Stefan Tomczak, zabetonował w ziemi Józef Smolarek. Wyłożono kostką brukową drogę dojazdową do szatni. Transportem piasku na podsypkę kostki zajęli się Kazimierz Lewandowski i Marian Kromski. Pieniądze na ten cel przeznaczył Urząd Miasta. Odbył się po raz pierwszy w Przyprostyni Gminny Turniej Wsi.

   Drużyna uczestniczyła w II turnieju im. Joachima Walentowskiego w Strzyżewie. Po rundzie wiosennej sezonu 2004/2005 drużyna zajęła I miejsce, a po rundzie jesiennej sezonu 2005/2006 –  III miejsce.

 

 

 

Drużyna KS Płomień przed meczem ze Spartą Brody; stoją od lewej: Edwin Kuszczyk, Zbigniew Jankowiak, Henryk Kuchta –  kierownik drużyny, Tomasz Tomiak, Andrzej Orłowski – trener, Marek Zieliński, Marek Wesoły, Sławomir Tośta, siedzą od lewej : Bogdan Hofman, Marcin Ciszak, Maurycy Kłysz, Wojciech Skręty, Mariusz Brzozowski, Sławomir Tomiak;

 

 

Tabela końcowa sezonu 2004/2005

 

                                                 punkty

      

1.Płomień Przyprostynia              52

2.Borusja Boruja Kościelna            37

 1. Błędno Nądnia35
 2. Orzeł Rostarzewo34
 3. Pogrom Urbanowo27
 4. Obra II Zbąszyń    20
 5. Huragan Łomnica18
 6. Sokół Chrośnica17
 7. Korona II Bukowiec11
 8. Tęcza Stefanowo11                

 

 

      W 2006 r. nasza drużyna po rundzie wiosennej w sezonie 2005\2006 otarła się o awans do klasy okręgowej plasując się na trzecim miejscu w tabeli.

      W tym roku zmarło dwóch działaczy naszego klubu: Marian Solarczyk i Michał Hoza. To oni dbali o porządek i estetykę w obiektach klubowych. Pomagali także w budowie szatni.

       Klub obchodził jubileusz powstania, swoje 60 – lecie. Z tej okazji odbył się festyn. Całość rozpoczęła msza święta polowa którą odprawił ksiądz Proboszcz Zbigniew Piotrowski. Po mszy odbył się uroczysty obiad. Zaproszono wielu gości między innymi przedstawicieli Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Burmistrza Miasta i Gminy Zbąszyń, przedstawicieli współpracujących z klubem organizacji i stowarzyszeń. Festyn był okazją podziękowania „za wieloletnie, bezinteresowne zaangażowanie w rozwój Klubu i budowę obiektów sportowych”. Rozdano odznaki Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i okolicznościowe dyplomy. Złote odznaki otrzymali: Stanisław Kromski, Henryk Kuchta, Czesław Adamczak i Jan Stachowiak, srebrne Jarosław Chwałkowski, Tomasz Tomiak, Andrzej Orłowski, Marek Zieliński, Andrzej Adamczak i Stefan Tomczak.

      Odbyła się też loteria fantowa i zabawa taneczna. 10 września w szatni odbyła się wystawa z okazji 60- lecia klubu. Można było obejrzeć starą dokumentacje z początków powstania klubu z lat 1945 – 1953 oraz dotychczas zdobyte puchary i dyplomy. Starą dokumentację udostępnił honorowy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyprostyni Marian Kubicki. Pomysłodawcą i organizatorami wystawy byli Jarosław i Tomasz Chwałkowscy.

     24 września przedstawiciele Poznańskiego Związku Piłki Nożnej wręczyli drużynie Płomienia puchar Fair Play nagrodę za najmniejszą ilość żółtych i czerwonych kartek w sezonie 2005/2006 w poznańskiej A- klasie.

     Płomień po rundzie jesiennej sezonu 2006/2007 zajął trzecie miejsce w tabeli.

   

Tabela końcowa sezonu 2005/2006

                                              punkty

 1. 1.Remes Promień II Opalenica          73
 2. Warta Sieraków 60
 3. Płomień Przyprostynia 56
 4. PEACH Kamionna 54
 5. Rzemieślnik Kwilcz 53
 6. Huragan Michorzewo52                  
 7. KS Sękowo51
 8. A. T. E. Wicher Strzyżewo33
 9. Ogrol Wojnowice33
 10. Orzeł Łowyń32
 11. Sam Jastrzębsko Stare27
 12. Sparta II Brody24
 13. Borusja Boruja Kościelna24
 14. Błędno Nądnia18
 15. Sano – Huragan Podrzewie7                                 

 

Puchary i trofea KS Płomień;

 

 

 

Zawodnicy grający w Klubie

 

Seniorzy grający w latach 1945 – 1953

 

Czesław Pawelski, Bernard Pawelski, Jan Sołtysik, Aleksander Kaizer, Marian Kromski, Stanisław Skrzypczak, Edward Skrzypczak, Feliks Kasper, Paweł Dulat, Czesław Dulat, Jerzy Schwarz,  Robert Bartsch, Leon Żurek, Marian Kamiński, Bolesław Kamiński,  Nikodem Sołtysik,  Marian Krystians,  Stanisław Bruda, Stefan Adamczak, Zygmunt Idaszak, Bogusław Olak, Jan Tobys, Florian Groszek, Walerian Dulat, Bronisław Olejniczak Franciszek Małycha, Franciszek Stachecki, Franciszek Pawłowski, Stanisław Skierecki, Aleks Kliman, Marian Stefański, Franciszek Kliman, Józef Mania, Ludwik Skierecki, Stanisław Grocholewski, Marian Szymański, Franciszek Karcz, Stanisław Kromski,  Kazimierz Janek,  Franciszek Grinig, Jan Olejniczak, Władysław Sadowski, Feliks Kaizer, Henryk Kromski, Leon Flejszerowicz, Florian Kamiński, Stanisław Kitta, Marian Andrys, Edmund Michalszczak, Henryk Michalszczak, Edward Tomiński, Stanisław Tomiński, Walenty Mania, Jan Sołtysik, Zenon Liman, Rybarczyk, Jan Weimann, Jan Jankowiak, Franciszek Frankowski;

Seniorzy grający w latach 1997 – 2006

 

Grzegorz Białecki, Krzysztof Śmiałek, Zbigniew Wosiewicz, Józef Niowęgłowski, Bogdan Hofman, Marek Jankowiak, Zbigniew Jankowiak, Zdzisław Wosiewicz, Bartosz Maniecki, Jakub Rychł, Tomasz Stramski, Mariusz Adamczak, Daniel Kaiser, Łukasz Toporek, Wojciech Skręty, Andrzej Utrata, Edwin Kuszczyk, Paweł Liszkowski, Marcin Kostyra Mirosław Nowacki, Hubert Para, Norbert Para, Mariusz Szulczyk, Daniel. Ciszak, Marcin Ciszak, Dariusz Dulat, Marek Nowak, Dariusz Stefański, Paweł Frajer, Tomasz Cyranek, Daniel Gaweł, Grzegorz Fornalkiewicz, Piotr Wachowski, Rafał Przybylski, Marek Wośko, Sławomir  Kwaśnik, Leszek Patalas, Mariusz Brzozowski, Ryszrd Piwecki, Sławomir Richter, Wojciech Chwałkowski, Rafał Biegała, Przemysław Sytniejewski, Piotr Grześko, Tomasz Bandura, Daniel Woźniak, Sławomir Tomiak, Tomasz Tomiak, Marek Tomiak, Artur Bandura, Marek Zieliński, Andrzej Orłowski, Marcin Kulus, Tomasz Wachowski, Sławomir Zieliński, Marek Zieliński, Krzysztof Kosicki, Daniel Gról, Marek Wesoły, Maurycy Kłysz, Maciej Ziemecki, Tomasz Kawa, Jarosław Gołek, Bartosz Kwaśny, Łukasz Jęcz,  Filip Matychowiak, Paweł Marciniak;

 

Trampkarze grający w latach 1997 – 1999

 

Bartosz Baran, Szymon Baran, Tomasz Chwałkowski, Wojciech Chwałkowski, Jakub Chwałkowski, Paweł Kędzierski,  Jarosław Goździcki, Maurycy Kłysz, Marcin Wośko, Radosław Winiarz, Radosław Białecki, Adrian Wachoński, Marcin Jankowiak, Michał Jankowiak, Mariusz Jankowiak, Tomasz Bańdur, Paweł Kluj, Maciej Rucioch, Piotr Wróbel, Krzysztof Śmiałek,  Marcin Rusiński, Daniel Borkowski, Dawid Gról, Rafał Jaszczyszyn, Łukasz Kociołek, Łukasz Para, Dawid Para, Łukasz Kliemann,  Dawid Trybuś,  Piotr Rybak, Marcin Szulczyk, Zbigniew Szulczyk, Jarosław Gołek, Krzysztof Rzepa, Adrian Zboralski, Bartosz  Maniecki;

 

 

Od autora

 

    Serdecznie dziękuje za udzielone informacje dotyczące działalności Klubu Sportowego Płomień: Marianowi Kubickiemu, Stanisławowi Kromskiemu, Henrykowi Kromskiemu, Stanisławowi Kicie, Wojciechowi Winiarzowi, Stefanowi Tomczakowi i Jarosławowi Chwałkowskiemu. Chciałbym z góry przeprosić osoby, których nazwiska nie znalazły się w powyższym opracowaniu i poczuły się tym urażone, niestety nie wszyscy i nie wszystkie prace na rzecz Klubu zostały odnotowane.

 

 

 

 

                                                                         autor

                                                                                                        Tomasz Chwałkowski

 

 

.

Przyprostynia 20 listopad 2006 rok;